காலையில் வால்நட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது

ஒமேகா-3களின் சூப்பர் தாவர மூலத்தால் நிரப்பப்பட்டது

ஆரோக்கியமான குடலை ஊக்குவிக்கிறது

சில புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

எடை நிர்வாகத்தை ஆதரிக்கிறது

டைப் 2 நீரிழிவுக்கான உங்கள் ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் குறைக்கவும் உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவலாம்

மேலும் அறிய