பாயா சூப்பின் நன்மைகள்

மூட்டு வலியைப் போக்கும்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

ஆரோக்கியமான சருமத்தை ஊக்குவிக்கிறது

இது அதிக சத்து நிறைந்தது

குடலுக்கு நன்மை பயக்கும்

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது

தசைகளை உருவாக்குகிறது