எள் விதைகளின் நன்மைகள்

Dec 16, 2022

Mona Pachake

நார்ச்சத்தின் நல்ல ஆதாரம்

கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது

தாவர புரதத்தின் சத்தான ஆதாரம்

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது

ஆரோக்கியமான எலும்புகளை ஆதரிக்கிறது

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது

இரத்த அணுக்கள் உருவாக உதவுகிறது