கடலை மாவு மற்றும் அதன் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நிறமிகளை நீக்குகிறது

சருமத்தை ஒளிரச் செய்கிறது.

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது.

முகப்பரு வளர்ச்சியை குறைக்கிறது

கருமையான கைகள் மற்றும் கழுத்தை ஒளிரச் செய்கிறது.

முக முடியை நீக்குகிறது.

வறண்ட சரும நிலையை மேம்படுத்துகிறது