கோடை காலத்திற்கான சிறந்த மற்றும் இயற்கை பானங்கள்

எலுமிச்சை

ஜல்ஜீரா.

சத்து ஷர்பத்.

மோர்

தேங்காய் தண்ணீர்.

கரும்பு சாறு.

லஸ்ஸி.