ஆப்பிள்களை உட்கொள்வதன் சிறந்த நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

எடை இழப்பை ஆதரிக்கலாம்

உங்கள் இதயத்திற்கு நல்லதாக இருக்கலாம்

நீரிழிவு நோய்க்கான குறைந்த வாய்ப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்

புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவும்

ஆஸ்துமாவை எதிர்த்துப் போராட உதவும்

உங்கள் மூளையைப் பாதுகாக்க உதவலாம்

மேலும் அறிய