இந்த பருவத்தில் மோர் உட்கொள்வதன் சிறந்த நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

அமிலத்தன்மையைக் குறைக்கிறது

மலச்சிக்கலை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

நீரிழப்பைத் தடுக்கிறது

நச்சு நீக்கம் செய்ய உதவுகிறது

அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது

கால்சியம் நிறைந்தது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

மேலும் அறிய