பேரீச்சம்பழம் உட்கொள்வதன் சிறந்த நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

பேரிச்சம்பழம் அதிக சத்தானது

ஆரோக்கியமான குடல் இயக்கங்களுக்கு உதவுகிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் அதிக செறிவு

மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

நுண்ணுயிர் தொற்றுகளைத் தடுக்கிறது

நீரிழிவு நோயை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது