பூசணி விதைகளை உட்கொள்வதன் சிறந்த நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

புற்றுநோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது.

நீரிழிவு மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

எடை இழப்புக்கு நல்லது.

வலுவான எலும்புகளுக்கு நல்லது.

மேலும் அறிய