குங்குமப்பூவை தொடர்ந்து உட்கொள்வதன் சிறந்த நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மனநிலையை மேம்படுத்தலாம்

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன

லிபிடோவை அதிகரிக்கலாம்

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கலாம்

பார்வையை மேம்படுத்தலாம்

மேலும் அறிய