உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு பால் சிறந்த நன்மைகள்

Dec 11, 2022

Mona Pachake

பால் கால்சியத்தின் சிறந்த மூலமாகும்

உடல் பருமன் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

உங்கள் பற்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவுகிறது

உங்கள் சருமம் பளபளக்க உதவுகிறது

நோய்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

மன அழுத்தத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

உங்கள் முடி மற்றும் தோலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது