துளசி நீரின் சிறந்த நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உடன் செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது

சுவாச ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

வயிற்று பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது

வாய் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

உங்கள் உடலை நச்சு நீக்குகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது