கோடையில் ஆரோக்கியமான குடலுக்கான உணவுகள்

தயிர்

பாதாம்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

சியா விதைகள்

காளான்

புளுபெர்ரி

நெய்