சோர்வைக் குறைக்க சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைகள்.

காளான்கள்.

தண்ணீர்.

வாழைப்பழங்கள்.

பீன்ஸ்.

உருளைக்கிழங்கு

பச்சை அல்லது கருப்பு தேநீர்.