காலை உணவுக்கு சிறந்த பழங்கள்

ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, சுண்ணாம்பு, திராட்சைப்பழம்.

வாழைப்பழம்.

தேங்காய்

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள், அவுரிநெல்லிகள், ராஸ்பெர்ரிகள்.

செர்ரி

பீச்

பிளம்