எடை இழப்புக்கு சிறந்த பச்சை காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

சுரைக்காய்.

கீரை.

பச்சை பட்டாணி.

கேல்

கீரை.

கேப்சிகம்

ப்ரோக்கோலி.