மாதுளையின் சிறந்த ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Jan 11, 2023

Mona Pachake

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது.

வீக்கம் குறைக்கிறது

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மைகள்

சிறுநீர் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

உடற்பயிற்சி சகிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.