வைட்டமின் பி12 இன் சிறந்த ஆதாரங்கள்

Author - Mona Pachake

குறைந்த கொழுப்பு இறைச்சிகள்

மத்தி மீன்கள்

மாட்டிறைச்சி

சூரை மீன்

சால்மன் மீன்

தாவர அடிப்படையிலான பால்

முட்டைகள்

மேலும் அறிய