உங்கள் இரும்பு அளவை மேம்படுத்த சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சிவப்பு இறைச்சி, பன்றி இறைச்சி மற்றும் கோழி.

கடல் உணவு.

பீன்ஸ்.

கீரை போன்ற அடர் பச்சை இலை காய்கறிகள்.

இரும்புச் செறிவூட்டப்பட்ட தானியங்கள், ரொட்டிகள் மற்றும் பாஸ்தாக்கள்.

பட்டாணி.

மேலும் அறிய