சீரான உணவை பராமரிக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் உணவை அதிக நார்ச்சத்து மாவுச்சத்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொள்ளுங்கள்.

நிறைய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுங்கள்

எண்ணெய் மீன்களின் ஒரு பகுதி உட்பட அதிக மீன்களை உண்ணுங்கள்.

நிறைவுற்ற கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரையின் உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்.

உப்பு குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான எடையுடன் இருங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும் மற்றும் உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்