சரியான சாலட் செய்ய சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

பல்வேறு காய்கறிகளை சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்

இனிப்பு மற்றும் புளிப்பு சமநிலை

புதிய பொருட்களுடன் தொடங்கவும்.

உங்கள் காய்கறிகள் அனைத்தையும் நன்றாக சுத்தம் செய்யுங்கள்

உங்கள் சாலட்டில் புரதத்தை சேர்க்கவும்

சுவையை அதிகரிக்க பச்சை அல்லது உலர்ந்த பழங்களைச் சேர்க்கவும்

தக்காளி அல்லது வெள்ளரிகளை ஒரு பொருளாகப் பயன்படுத்தவும்