ப்ரோக்கோலி மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்.

Dec 09, 2022

Mona Pachake

வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் உயிரியல் கலவைகள் நிரம்பியுள்ளது.

சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

சில வகையான புற்றுநோய்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது.

இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

பல்வேறு வழிகளில் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.