உங்களை வலிமையாக்கும் கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள்

Mar 30, 2023

Mona Pachake

பால் பொருட்கள்.

சோயாபீன்ஸ்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்.

சால்மன் மீன்.

அத்திப்பழம்.

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு

பாதாம்