செலரி சாறு மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இரத்த அழுத்த அளவை குறைக்கிறது

வீக்கத்தைத் தடுக்கிறது

நரம்பு செல்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் நினைவாற்றல் இழப்பைத் தடுக்கிறது

ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

எடை குறைக்க உதவுகிறது

மேலும் அறிய