கொண்டைக்கடலை மற்றும் அதன் அறியப்படாத ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Oct 22, 2022

Mona Pachake

தாவர புரதம் நிறைந்தது

உங்கள் எடையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது

இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டை ஆதரிக்கிறது

செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது

சில நாள்பட்ட நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

இரும்புச்சத்து குறைபாட்டை தடுக்க உதவுகிறது