இலவங்கப்பட்டை தேநீர் மற்றும் அதன் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது.

நீரிழிவு அறிகுறிகளை மேம்படுத்துகிறது.

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது.

சளி மற்றும் காய்ச்சல் அபாயத்தை குறைக்கிறது

வயிற்று பிரச்சனைகளை ஆற்றும்.

மேலும் அறிய