கிராம்பு - அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முக்கியமான சத்துக்களை கொண்டுள்ளது

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம்

புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது

உங்கள் உடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழிக்க முடியும்

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக்க உதவுகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது