காபி மற்றும் அதன் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

May 30, 2023

Mona Pachake

காஃபியில் காஃபின் உள்ளது, இது சோர்வை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும் ஆற்றல் அளவை அதிகரிப்பதற்கும் அறியப்படுகிறது.

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது மற்றும் நினைவக சக்தியை அதிகரிக்கிறது

எடை நிர்வாகத்தை ஊக்குவிக்கிறது

மனச்சோர்வு அபாயத்தை குறைக்கிறது

கல்லீரல் நிலைமைகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது மற்றும் உங்கள் ஆற்றலை அதிகமாக வைத்திருக்கிறது