அதிகமாக உட்கொண்டால் காபி மற்றும் அதன் பக்க விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

தூக்கமின்மை

பதட்டம்

ஓய்வின்மை

குமட்டல்

அதிகரித்த இதய துடிப்பு

தலைவலி

வயிறு கோளறு

மேலும் அறிய