நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சமையல் எண்ணெய்கள்

Sep 10, 2022

Mona Pachake

கடுகு எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

ஆளிவிதை எண்ணெய்

வால்நட் எண்ணெய்

சூரியகாந்தி எண்ணெய்

நிலக்கடலை எண்ணெய்