உங்கள் கொலஸ்ட்ராலுக்கு நல்ல சமையல் எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

ஆலிவ் எண்ணெய்

ஆளிவிதை எண்ணெய்

வேர்க்கடலை எண்ணெய்

வெண்ணெய் எண்ணெய்

வால்நட் எண்ணெய்

கடுகு எண்ணெய்

சூரியகாந்தி எண்ணெய்