கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க சமையல் எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

எள் எண்ணெய்.

கடலை எண்ணெய்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

சியா விதை எண்ணெய்.

அவோகேடோ எண்ணெய்

சூரியகாந்தி எண்ணெய்

கடுகு எண்ணெய்