எடை இழப்புக்கான வெள்ளரி மற்றும் அதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நீரேற்றத்திற்கு நல்லது

இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

செரிமானத்திற்கு நல்லது

இரத்த சர்க்கரையை குறைக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவும்

தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

மேலும் அறிய