டேட்ஸ் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Apr 06, 2023

Mona Pachake

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த சோகை அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இரும்பு உள்ளடக்கம் நிறைந்தது

எடை அதிகரிக்க உதவுகிறது