மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் பல்வேறு வகையான தேநீர்

Author - Mona Pachake

கெமோமில் தேயிலை

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மிளகுக்கீரை தேநீர்

லாவெண்டர் தேநீர்

கருப்பு தேநீர்

பேஷன்ஃப்ளவர் தேநீர்

எலுமிச்சை தேநீர்