பூசணியில் இவ்வளவு ரெசிபி இருக்கு!

பூசணி ஓட்ஸ் கேக்

வறுத்த பூசணி சூப்

பூசணி மற்றும் கீரை பை

வேகவைத்த பூசணி

பூசணி ஹல்வா

இஞ்சி வறுத்த பூசணி

பாதாம் பூசணி கபாப்