வாழைப்பழத்தில் இவ்வளவு ஆரோக்கியமான நன்மைகள் உள்ளதா?

Apr 19, 2023

Mona Pachake

செரிமானத்தை மேம்படுத்தலாம்

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது

தசைகளை உருவாக்க உதவுகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு தசைகள் மீட்க உதவுகிறது

வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்