கலோஞ்சி விதைகள் பற்றி தெரியுமா?

Author - Mona Pachake

நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும்

நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது

ஆரோக்கியமான இதயத்திற்கு நல்லது

இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

பற்களை வலுவாக்கும்

ஆஸ்துமாவை விடுவிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு ஆதரவு

மேலும் அறிய