முனக்காவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்ன தெரியுமா?

Dec 05, 2022

Mona Pachake

அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்துகிறது

பார்வைத்திறனை அதிகரிக்கிறது

எடை அதிகரிக்க உதவுகிறது

பற்களுக்கு நல்லது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குணப்படுத்துகிறது

வாய் துர்நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது