சீஸ் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு பயனளிக்கிறதா?

Dec 13, 2022

Mona Pachake

ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் தடுக்கிறது

வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான முறையில் எடை அதிகரிக்க உதவுகிறது

கால்சியத்திற்கான சிறந்த உணவு ஆதாரம்

புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

வைட்டமின் பி12 அதிகம்

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது