மல்பெரிக்கு இவ்வளவு நன்மை உண்டா?

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

 மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது