குங்குமப்பூ உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை செய்கிறதா?

Dec 30, 2022

Mona Pachake

புற்றுநோய் வராமல் பாதுகாக்கிறது

கற்றல் மற்றும் நினைவாற்றல் தக்கவைப்பை ஊக்குவிக்கிறது

முடி உதிர்வை குறைக்கிறது

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

பெரியவர்களில் பார்வையை மேம்படுத்துகிறது