தர்பூசணி உங்கள் உடலை மட்டும் ஹைட்ரேட் செய்யுமா?

Feb 13, 2023

Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

 உடல் கொழுப்பை குறைக்கிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

செல் சேதத்தைத் தடுக்கிறது