இந்த நன்மைகளைப் பெற தினமும் மோர் குடியுங்கள்

Feb 16, 2023

Mona Pachake

உடலுக்கு இயற்கையான குளிரூட்டி

நீரிழப்பைத் தடுக்கிறது

நமது செரிமான அமைப்புக்கு நல்லது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

அமிலத்தன்மையை போக்குகிறது

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது