இந்த நன்மைகளைப் பெற பால் குடிக்கவும்…

Oct 31, 2022

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான எலும்புகளை உருவாக்குகிறது

ஆற்றல் ஆதாரமாக செயல்படுகிறது

ஆரோக்கியமான இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது.

பற்கள் ஆரோக்கியமாகவும் வலுவாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது

கால்சியத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

உடல் பருமன் ஆபத்தை குறைக்கிறது