வியக்கத்தக்க வகையில் அதிக சர்க்கரை அளவைக் கொண்ட பானங்கள்

Author - Mona Pachake

பழச்சாறு

எனர்ஜி பானங்கள்

சாக்லேட் பால்

சுவையூட்டப்பட்ட காபிகள்

குளிர்ந்த தேநீர்

முன் தயாரிக்கப்பட்ட சூப்

பால் பானங்கள்

மேலும் அறிய