கோடை காலத்தில் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும் பானங்கள்

Author - Mona Pachake

மாம்பழச்சாறு

மோர்

இளநீர்

கரும்பு சாறு

லஸ்ஸி

பார்லி நீர்

எலுமிச்சை சாறு

மேலும் அறிய