சர்க்கரைக்குப் பதிலாக இவற்றைச் சாப்பிடுங்கள்

தேன்

மேப்பிள் சிரப்

பேரிச்ச பழம்

வேர்க்கடலை வெண்ணெய்

தேங்காய் சர்க்கரை.

நீலக்கத்தாழை

சர்க்கரைக்குப் பதிலாக இவற்றைச் சாப்பிடுங்கள்