முள்ளங்கியின் பயனுள்ள ஆரோக்கிய நன்மைகள்

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

செரிமானத்தை ஆதரிக்கிறது

பூஞ்சையை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

நீரிழிவு நோயைத் தடுக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது