வெப்ப அலைகளுக்கு மத்தியில் ஆற்றலை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைகள்

வாழைப்பழங்கள்

முட்டைகள்

ஓட்ஸ்

தயிர்

பீன்ஸ்

பெர்ரி

சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு

எண்ணெய் மீன்

மேலும் அறிய